przedszkole - Przedszkole Ptyś w Kiekrzu

Idź do spisu treści

Menu główne

przedszkole

Baza lokalowa
Budynek otoczony jest terenem zielonym, położony w spokojnym miejscu
, dwupoziomowy:
parter: szatnia
, sala zabaw, sala edukacyjna z biblioteczką, sala "różowej księżniczki", łazienka oraz kuchnia w pełni wyposażona do przyrządzania posiłków na miejscu
piętro:
sala edukacyjna,sala zabaw z kącikiem wypoczynkowym, łazienka oraz sala z wyposażeniem  multimedialnym do zaj. z angielskiego.
ogród
: wyposażony w sprzęt i urządzenia do rozwijania aktywności fizycznej (nowy plac zabaw) oraz gier i zabaw ruchowych.

Kuchnia
    
Posiadamy własną kuchnię, która jest nowoczesna i  w pełni wyposażona do produkcji posiłków na miejscu (HCCP).  Posiłki gotowane są przez naszą kucharkę,  a menu dostosowane do pór roku. Dzieci poznają nowe smaki z elementami kuchni włoskiej, francuskiej i hiszpańskiej. Dania przygotowywane są ze świeżych produktów z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań żywieniowych. Gotujemy również dania dla dzieci chorych czy alergicznych. 

Plan dnia 
07:00 - 9:00   Gry i zabawy poranne
09:00 - 9:30   Śniadanie i zabawy swobodne
09:30 -10:40   codziennie -  język angielski /podział na grupy/
10
:00 -10:30  Zajęcia wychowawczo-dydaktyczne Program Wychowania Przedszkolnego
10:30 -11:00
zajęcia dodatkowe:
            poniedziałek - rytmika
            wtorek - Akademia Reksia
            środa -  Akademia sportu
            czwartek - balet
            piątek - logopedia
                         za
jęcia warsztatowe: plastyczne, umuzykalniające, teatralne, laboratoryjne i kreatywnego myślenia, przedstawienia teatralne, wycieczki ...
11:30 - 12:30 Pobyt na świeżym powietrzu
12:30 - 13:30 Obiad i odpoczynek          
13:30 - 15:20 Zabawy, pląsy, zajęcia stolikowe
15:20 - 15:40 Podwieczorek i zabawy swobodne
15:40 - 16:7Zajęcia indywidualne / dodatkowe / pobyt na świeżym powietrzu                      

Oferta programowa poszerzona o zajęcia:
-codziennie język angielski metodą konwersacji
-akademia sportu: zajęcia z trenerem, który prowadzi szkółkę piłkarską
-zajęcia taneczne: instruktorka tańca, horeografka, własne studio tańca
-zajęcia muzyczno-rytmiczne: nauczyciel muzyki i śpiewu, prowadzi kółka muzyczne
-zajęcia korekcyjne: ukończony AWF, baza pomocy rehabilitacyjnych
oraz cykliczne spotkania:
-zajęcia laboratoryjne
-zajęcia teatralne
twórcze działania:
-zajęcia plastyczne
-zajęcia logicznego myślenia
-Zabawy Fundamentalne  C.Rose
Programy wspomagające pracę nauczyciela:
Klanza
, Metoda projektu, Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss i inne.
Wizja 
Stworzenie  ośrodka  edukacyjnego, pracującego według autorskich rozwiązań i najnowszych tendencji w  pedagogice, którego celem jest nowa jakość edukacji.
Misja

   Prowadzenie wysokiej  jakości usług edukacyjnych w zakresie  wychowania przedszkolnego, kształcenia rodziców i nauczycieli.  
 
Zagadnienia wychowawcze naszej placówki są zgodne z Konwencją Praw Dziecka, mają charakter uniwersalny, dotyczą wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci mają prawo do radości, nauki, bezpieczeństwa własnej tożsamości, miłości wypoczynku itp.
Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:
Statut Przedszkola
Program współpracy z Rodzicami
Kodeks Przedszkolaka
Program Rozwoju Placówki    (dokumenty w siedzibie przedszkola)

W CIĄGU ROKU:
     Organizujemy spotkania teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zapraszamy do organizowania przedstawień i innych form edukacyjnych jak np. spotkania z fizyką czy chemią, wizyta hodowcy zwierząt i wiele innych, które można znaleźć w ofercie edukacyjnej na dany rok szkolny. Posiadamy tematy miesięczne jak np. "Zdrowy przedszkolak" czy " Zdrowe ząbki mamy"
    Organizujemy dni otwarte dla Rodziców a warsztaty świąteczne są wspaniałą okazją spędzenia czasu z dziećmi w środowisku przedszkolnym. Rodziców zapraszamy również na akcje jak np: "Cała Polska czyta dzieciom"i  inne.
     Kładziemy nacisk na zajęcia ruchowe: taneczne, muzyczne, sportowe korekcyjne oraz plastyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem metod polisensorycznych w ramach czesnego ( opis w zakładce oferta zajęć) Doświadczenia fizyko-chemiczne pozwalają zrozumieć świat oraz korzystamy z wielu form edukacyjnych, które mają służyć dzieciom i Rodzicom.  
Zapewniamy także naszym dzieciom stałą opiekę logopedy. 
Pobyt dzieci jest wspaniałą zabawą w domowej atmosferze i smakami z własnej kuchni...
   Koncepcja naszego przedszkola to: zrównoważony rozwój -"Zdrowe dziecko w zdrowym środowisku".
 Pokazujemy jak dbać o ekologię i środowisko wokół nas jak i w przedszkolu. Jadamy zdrowe produkty i nie używamy chemii.
 Przestrzegamy KONWENCJI o prawach dzieci.

 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego