ptyś

Przejdź do treści

Menu główne:

     
    Wierzymy, że wszystko co robimy staramy się robić dla dobra dziecka.
Staramy się myśleć inaczej o wychowaniu dzieci, kształtując rozwój dzieci poprzez rozwijanie różnych zainteresowań z naciskiem na indywidualny rozwój dziecka.
Sposób w jaki to robimy polega na korzystaniu z nowatorskich rozwiązań i bogatej ofercie programowej poprzez zrównoważony rozwój.

Rolą nauczycieli jest poznanie indywidualnych cech, preferencji dziecka, dobór odpowiednich metod i form pracy, by przygotować dziecko do różnych form nauki - pracy grupowej i indywidualnej oraz do różnorodności stylów uczenia się, tworząc dzieciom sytuacje, w których uczą się one gospodarowania czasem przeznaczonym na zabawę, współpracują przy wykonywaniu zadania i biorą odpowiedzialność za wynik swoich działań.

Wraz z procesami rozwojowymi dziecka tworzą się podstawy poszczególnych kompetencji kluczowych, np.
-rozwój mowy w języku ojczystym i języku obcym oraz kompetencji społecznych i obywatelskich
-zabawa jako podstawowa aktywność dziecka kształtuje inicjatywność, przedsiębiorczość, świadomość i ekspresję kulturalną
-ciekowość i zadawanie pytań są podstawą do rozwoju kompetencji matematycznych ipodstawowych kompetencji naukowo-technicznych oraz umiejętności uczenia się.
Na żadnym etapie rozwojowym zależności między:
naturalna aktywność <->bezpośrednie potrzeby dziecka<->możliwości
nie mają tak bezpośredniego przełożenia na kształtowanie się
kompetencji kluczowych, jak w wieku przedszkolnym.

CO ROBIMY
Z jednej strony wyposażamy dziecko w odpowiednią wiedzę, a z drugiej – dostarczamy okazji, które pozwolą wyrobić w nim odpowiednie nawyki i zdobyć umiejętności praktyczne, a także przez działanie umożliwić kształtowanie odpowiednich postaw

CO NAS WYRÓŻNIA
to panująca harmonia i domowa atmosfera
codziennie jęz.angielski prowadzony przez anglistę
codziennie oferta zajęć dodatkowych z naciskiem na rozwój ruchowy
własna kuchnia
różnorodne i ciekawe działania edukacyjne
bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych
koncerty umuzykalniające, teatrzyki, wycieczki
zajęcia promujące zdrowie
innowacyjne metody pracy

Ptyś to estetyczne i przyjazne dziecku przedszkole.
Budujemy więź z dzieckiem i z Rodzicem, wzmacniamy poczucie własnej wartości i wpływamy na rozwój poprzez udział w Akademi Harmonijnego Rozwoju.

Przedszkole to miejsce dobrej zabawy, mądrości, szczęścia i radości.
Baza lokalowa
Budynek otoczony jest terenem zielonym, położony w spokojnym miejscu, dwupoziomowy:
parter: szatnia, sala zabaw, sala edukacyjna "starszaki", sala "różowej księżniczki", łazienka oraz
kuchnia w pełni wyposażona do przyrządzania posiłków na miejscu
piętro: sala duża  "maluchyy",sala zabaw z kącikiem wypoczynkowym, łazienka oraz
sala mała z wyposażeniem  multimedialnym do zaj. z angielskiego i zajęć grupy "zero"
Ogród: wyposażony w sprzęt i urządzenia do rozwijania aktywności fizycznej (nowy plac zabaw)
oraz gier i zabaw ruchowych.
Kuchnia
  Posiadamy własną kuchnię, która jest nowoczesna i  w pełni wyposażona do produkcji posiłków na miejscu (HCCP).
Posiłki gotowane są przez naszą kucharkę,  a menu dostosowane do pór roku.
Dzieci poznają nowe smaki z elementami kuchni włoskiej, francuskiej i hiszpańskiej.
Dania przygotowywane są ze świeżych produktów
z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań żywieniowych.   
Poprzez różnorodne produkty wpływamy na profilaktykę zdrowia dzieci,
korzystając z nowoczesnej wiedzy o żywieniu.
Wszystkie posiłki są wykonywane od podstaw.
Sami pieczemy ciasta.
Kadra
  W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki
do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy.
W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy
realizując wybrany program dydaktyczno-wychowawczy.
Atutem naszej placówki jest rodzinna atmosfera pełna życzliwości, gdzie  każde dziecko traktowane jest indywidualnie.  
Wspaniała kadra pedagogiczna, zaangażowana w prace z dziećmi
adres:
Kiekrz ul.Kasztanowa 4
dyr.Jolanta Effenberg
tel. 605 408 206
zapisy@przedszkoleptys.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego