GRUPA ŻŁOBKOWA - Przedszkole Ptyś

Witamy w  PTYŚiu
Przejdź do treści
Grupa żłobkowa
prowadzona w formie  Opieki Dziennej

to forma opieki nad najmłodszymi dziećmi wynikająca
z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  
                            Punkty Dziennej Opieki
to alternatywa dla żłobka, klubu dziecięcego i niani.
W  naszym przedszkolu opiekę nad maluchami sprawują
Dzienni Opiekunowie.
Oferta

Posiadamy osobne pomieszczenia dla dzieci żlobkowych: trzy sale oraz łazienka.
- We  wszystkich czynnościach związanych z jedzeniem i higieną pomagają  opiekunowie.
- Na jednego opiekuna przypada 8 dzieci.
- Sale wyposażone są w różne pomoce w tym do stymulacji ruchowej i senorycznej.
- Prowadzimy zajęcia  dydaktyczno-wychowawcze, w tym: zabawy ruchowe, poznawcze, tematyczne i  manipulacyjno-konstrukcyjne.
Mali  podopieczni bardzo chętnie słuchają bajek, oglądają książeczki, śpiewają piosenki. Pomaga im to w rozwoju mowy, pamięci, uwagi, słuchu  oraz wyobraźni.

Dzięki własnej kuchni (HCCP), dzieci korzystają ze świeżych posiłków a wszysko w jednej cenie.
Opłaty
wpisowe 350 zł jednorazowe, podczas zapisu, bezzwrotne.

Czynne w godzinach od 7-17 z wyjątkiem dni wolnych
ustalonych w Kalendarzu Dni Wolnych
opłata stała przez cały miesiąc : 1400 zł

obejmuje:
pobyt i opieka dziennego opiekuna
wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek
(własna kuchnia)
zajęcia polisensoryczne

Created with Jolanta Effenberg

Zapraszamy do kontaktu!
zapisy@przedszkoleptys.pl

ADRES:
Kasztanowa 4
62-090 KIEKRZ
605 408 206

Wróć do spisu treści