edukacja - przedszkole ptyś w Kiekrzu

Kiekrz ul.Kasztanowa 4
tel. 605 408 206
Przejdź do treści

Menu główne:

Nasza filozofia

Wspieranie wszechstronnego rozwoju Dziecka i umożliwianie mu doświadczania siebie, tak aby mogło rozwijać się w zgodzie z własnym potencjałem.
Wspieranie zakłada towarzyszenie, wzmacnianie poczucia własnej wartości Dziecka poprzez okazywanie mu wiary w to, że potrafi, że jest twórcą i sprawcą otaczającej go rzeczywistości. Wszystko co robimy i jak myślimy o Dziecku ma swój sens, a najważniejsza jest relacja. Wierzymy,że Dziecko jest kompetentne i ma wrodzoną pasję poznawania świata, a zadaniem dorosłych jest tworzyć warunki do jego swobodnego, harmonijnego rozwoju – stawiamy na Mądrą Edukację.
                    Metody pracy
Najsilniej osadzona w naszej filozofii i myśleniu o edukacji jest jest metoda zawarta w programie "Zabawy Fundamentalne" C.Rosa, która rozwija inteligencję wieloraką. Program pomaga kształtować u dziecka poczucie własnej niepowtarzalnej wartości, która wynika z poczucia osiągania sukcesu i zdobywania nowych umiejętności. Każde dziecko rozwija się inaczej, w innym tempie.
Podstawowym założeniem programu jest połączenie wesołej zabawy ze stymulacją, co pomaga dziecku w zdobyciu wszechstronnych uzdolnień. Żadna umiejętność nie jest ważniejsza od innej, celem programu jest rozwijanie ich wszystkich.
Oferta programowa
Organizujemy spotkania teatralne, spotkania z ciekawymi ludźmi, zapraszamy do organizowania przedstawień i innych form edukacyjnych jak np. spotkania z fizyką czy chemią, wizyta hodowcy zwierząt i wiele innych, które można znaleźć w ofercie edukacyjnej na dany rok szkolny. Posiadamy tematy miesięczne jak np. "Zdrowy przedszkolak" czy " Zdrowe ząbki mamy" Organizujemy dni otwarte dla Rodziców a warsztaty świąteczne są wspaniałą okazją spędzenia czasu z dziećmi w środowisku przedszkolnym. Rodziców zapraszamy również na akcje jak np: "Cała Polska czyta dzieciom"i inne. Kładziemy nacisk na zajęcia ruchowe: taneczne, muzyczne, sportowe korekcyjne oraz plastyczne i terapeutyczne z wykorzystaniem metod polisensorycznych. Doświadczenia fizyko-chemiczne pozwalają zrozumieć świat oraz korzystamy z wielu form edukacyjnych, które mają służyć dzieciom i Rodzicom. Zapewniamy także naszym dzieciom stałą opiekę logopedy. Pobyt dzieci jest wspaniałą zabawą w domowej atmosferze i smakami z własnej kuchni... Koncepcja naszego przedszkola to: zrównoważony rozwój -"Zdrowe dziecko w zdrowym środowisku". Pokazujemy jak dbać o ekologię i środowisko wokół nas jak i w przedszkolu. Jadamy zdrowe produkty i nie używamy chemii. Przestrzegamy KONWENCJI o prawach dzieci.
Oferta programowa poszerzona o zajęcia

codziennie język angielski z lektorem tylko w języku angielskim
akademia sportu: zajęcia z trenerem, który prowadzi szkółkę piłkarską
zajęcia taneczne: instruktorka tańca, horeografka, własne studio tańca
zajęcia baletowe dla dziewczynek: prowadzone przez wykwalifikowaną instruktorkę
zajęcia akrobatyczne dla chłopców: prowadzonę zamiennie z zajęciami baletowymi
zajęcia muzyczno-rytmiczne: nauczyciel muzyki i śpiewu, prowadzi kółka muzyczne
zajęcia z Akademią Reksia: instruktor sportowy
oraz cykliczne spotkania:
zajęcia laboratoryjne
zajęcia teatralne
twórcze działania:
zajęcia plastyczne
zajęcia logicznego myślenia
Zabawy Fundamentalne C.Rose
Programy wspomagające pracę nauczyciela: Klanza, Metoda projektu, Metoda aktywnego słuchania muzyki według Batii Strauss i inne.

Wizja
Stworzenie ośrodka edukacyjnego, pracującego według różnorodnych rozwiązań i najnowszych tendencji w pedagogice, którego celem jest nowa jakość edukacji.

Misja
Prowadzenie wysokiej jakości usług edujakacyjnych w zakresie wychowania przedszkolnego, kształcenia rodziców i nauczycieli. Zagadnienia wychowawcze naszej placówki są zgodne z Konwencją Praw Dziecka, mają charakter uniwersalny, dotyczą wszystkich dzieci. Wszystkie dzieci mają prawo do radości, nauki, bezpieczeństwa własnej tożsamości, miłości wypoczynku itp. Praca wychowawczo-dydaktyczna prowadzona jest w oparciu o:
Statut Przedszkola
Program współpracy z Rodzicami
Kodeks Przedszkolaka
Program Rozwoju Placówki (dokumenty w siedzibie przedszkola)
tel. 605 408 206
dyr. Jolanta Effenberg
Przedszkole niepubliczne Ptyś
wpis do rejesrtu placówek oświatowych 1/2010
przez Wjt Gminy Rokietnica
ul.Kasztanowa 4
62-090 Kiekrz
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego