żłobek - ptyś

Przejdź do treści

Menu główne:

Grupa żłobkowa
prowadzona w formie Opieki Dziennej

       to forma opieki nad najmłodszymi dziećmi wynikająca z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  
Punkty Dziennej Opieki to alternatywa dla żłobka, klubu dziecięcego i niani.
W  naszym przedszkolu opiekę nad maluchami sprawują
Dzienni Opiekunowie.

Jakie są zadania dziennego opiekuna?

Do zadań dziennego opiekuna należy przede wszystkim zapewnienie dzieciom opieki w warunkach bytowych zbliżonych do warunków domowych. Dzienny opiekun zapewnia dzieciom właściwą opiekę pielęgnacyjną oraz edukacyjną uwzględniając indywidualne potrzeby dziecka. Zajęcia opiekuńczo – wychowawcze i edukacyjne uwzględniają rozwój psychomotoryczny dziecka i są dostosowane do wieku. Także współpracujemy z rodzicami poprzez prowadzenie rozmów i udzielania porad w zakresie pracy z dziećmi.

Opieka w kameralnych grupach,
w warunkach zbliżonych do warunków domowych sprawowana przez przeszkoloną kadrę z doświadczeniem i zamiłowaniem do pracy z dziećmi.
Oferta

Posiadamy osobne pomieszczenia dla dzieci żlobkowych: dwie sale z łazienką.
We wszystkich czynnościach związanych z jedzeniem i higieną pomagają opiekunowie. Na jednego opiekuna przypada 8 dzieci. Prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, w tym: zabawy ruchowe, poznawcze, tematyczne i manipulacyjno-konstrukcyjne. Sale wyposażone są w różne pomoce w tym do stymulacji ruchowej i senorycznej.
Mali podopiecznie bardzo chętnie słuchają bajek, oglądają książeczki, śpiewają piosenki. Pomaga im to w rozwoju mowy, pamięci, uwagi, słuchu oraz wyobraźni.
Dzięki własnej kuchni (HCCP), dzieci korzystają ze świeżych posiłków a wszysko w jednej cenie.
Opłaty za pobyt

koszt pobytu dziecka od 01.01.2021
w ramach programu rządowego  MALUCH +

Dotacja przyznawana jest na okres od stycznia do grudnia 2020 r.
tym samym dofinansowanie obniża miesięczną opłatę czesnego i wynosi 1200 zł
wpisowe 350 zł jednorazowe, bezzwrotne
w godzinach od 7-17
opłata stała przez cały miesiąc

obejmuje:
pobyt i opieka dziennego opiekuna
wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek
zajęcia polisensoryczne

karta zapisu - do pobrania

adres:
Kiekrz ul.Kasztanowa 4
dyr.Jolanta Effenberg
tel. 605 408 206
zapisy@przedszkoleptys.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego