żłobek - ptyś

Przejdź do treści

Menu główne:

Grupa żłobkowa
prowadzona w formie Opieki Dziennej

       to forma opieki nad najmłodszymi dziećmi wynikająca z ustawy o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3.  Punkty Dziennej Opieki to alternatywa dla żłobka, klubu dziecięcego i niani.
W  naszym przedszkolu opiekę nad maluchami sprawują
Dzienni Opiekunowie.

Dzienny Opiekun to osoba sprawująca opiekę nad dziećmi w wieku
od ukończenia 20  tygodnia życia do 3 lat.
Dzienny Opiekun sprawuje opiekę nad maksymalnie 5 dzieci,
a w przypadku gdy w grupie znajduje się dziecko,
które nie ukończyło pierwszego roku życia, jest niepełnosprawne lub wymaga szczególnej opieki, maksymalnie nad 3 dzieci.
Dziecko może pozostawać pod opieką opiekuna do 10 godzin dziennie,
opieka w kameralnych grupach,
w warunkach zbliżonych do warunków domowych sprawowana przez profesjonalną kadrę
Oferta

Posiadamy osobne pomieszczenia dla dzieci żlobkowych: dwie sale z łazienką.
We wszystkich czynnościach związanych z jedzeniem i higieną pomagają opiekunowie. Na jednego opiekuna przypada 8 dzieci. Prowadzimy zajęcia dydaktyczno-wychowawcze, w tym: zabawy ruchowe, poznawcze, tematyczne i manipulacyjno-konstrukcyjne. Sale wyposażone są w różne pomoce w tym do stymulacji ruchowej i senorycznej.
Mali podopiecznie bardzo chętnie słuchają bajek, oglądają książeczki, śpiewają piosenki. Pomaga im to w rozwoju mowy, pamięci, uwagi, słuchu oraz wyobraźni.
Dzięki własnej kuchni (HCCP), dzieci korzystają ze świeżych posiłków a wszysko w jednej cenie.
Opłaty za pobyt

koszt pobytu dziecka 950 zł od 01.09.2019
w godzinach od 7-17
opłata stała przez cały miesiąc

obejmuje:
pobyt i opieka dziennego opiekuna
wyżywienie: śniadanie, obiad, podwieczorek
zajęcia polisensoryczne

karta zapisu - do pobrania

adres:
Kiekrz ul.Kasztanowa 4
dyr.Jolanta Effenberg
tel. 605 408 206
zapisy@przedszkoleptys.pl
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego