Przedszkole Ptyś

Witamy w  PTYŚiu
Przejdź do treści
Super nauczyciele
w super przedszkolu
Wierzymy, że wszystko co robimy
staramy się robić dla dobra dziecka.

Staramy się myśleć inaczej o wychowaniu dzieci, kształtując rozwój dzieci poprzez rozwijanie różnych zainteresowań z naciskiem na indywidualny rozwój dziecka.
Sposób w jaki to robimy polega na korzystaniu z nowatorskich rozwiązań i bogatej ofercie programowej poprzez zrównoważony rozwój.
CO NAS WYRÓŻNIA

to panująca harmonia i domowa atmosfera
codziennie jęz.angielski prowadzony przez anglistę
codziennie oferta zajęć dodatkowych z naciskiem na rozwój ruchowy
własna kuchnia
różnorodne i ciekawe działania edukacyjne
bogaty kalendarz imprez i uroczystości przedszkolnych
koncerty umuzykalniające, teatrzyki, wycieczki
zajęcia promujące zdrowie
innowacyjne metody pracy
 > Program edukacyjny
 > Metody Pracy
 >  Oferta programowa
> Własna Kuchnia
Nauka zaczyna się w przedszkolu
Wykorzystane metody
_______________

> Pedagokiki zabawy
> Twórczego myślenia
> Parateatralne
> Dziecięca matematyka
> Aktywne słuchanie muzyki
> Kinezjologia edukacyjna
> Metoda projektu
> Integracja sensoryczna
> Dwujęzyczność
Kompetencje
_______________

> Rozwój ruchowy
> Kompetencje językowe
> Kompetencje matematyczne
> Zatęcia terapeutyczno-sensoryczne
> Zajęcia plastyczne
Aktywność ruchowa
_______________

> Akademia sportu
> Zajęcia taneczne
> Muzyczno-rytmiczne
> Akademia Reksia
> Codzienna rozgrzewka
Żywienie
_______________

> produkcja posiłków
> nowe smaki z elementami kuchni
  włoskiej, francuskiej i hiszpańskiej
> świeże produkty
> profilaktyka zdrowia dzieci
> własne wypieki
> zajęcia kulinarne

Kadra

 W naszym przedszkolu pracuje wykwalifikowana kadra, która stwarza dzieciom optymalne warunki
do rozwoju przy wykorzystaniu różnorodnych form i metod otwartego stylu pracy.
W pracy z dziećmi nauczyciele wykorzystują wiele pomocy dydaktycznych, stosując nowatorskie metody pracy
realizując wybrany program dydaktyczno-wychowawczy.
Atutem naszej placówki jest rodzinna atmosfera pełna życzliwości, gdzie  każde dziecko traktowane jest indywidualnie.  
Wspaniała kadra pedagogiczna, zaangażowana w prace z dziećmi
nauczyciele wychowania przedszkolnego
pomoce nauczycieli
nauczyciel języka angielskiego
logopeda
psycholog
kucharka
Created with Jolanta Effenberg

Zapraszamy do kontaktu!
zapisy@przedszkoleptys.pl

ADRES:
Kasztanowa 4
62-090 KIEKRZ
605 408 206

Wróć do spisu treści